Warunki korzystania

For English version click HERE / Wersja angielsko języczna dostępna TUTAJ.

Przeczytaj uważnie warunki korzystania z witryny rozpoczęciem korzystania z niej. Korzystając z witryny, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania oraz naszej Polityki prywatności, włączonej tutaj przez odniesienie. Jeśli nie chcesz wyrażać zgody na niniejsze warunki użytkowania, w tym umowy włączonej przez odniesienie w niniejszym dokumencie, nie korzystaj z witryny.

Ta strona internetowa („Witryna”) jest własnością zarządzaną przez Pin Your Footsteps („nas”). Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług, które są zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, naszą Politykę prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie do określonych sekcji Witryny lub do produktów i usług dostępnych za pośrednictwem strony lub od nas. Dostęp do Witryny w jakikolwiek sposób, zautomatyzowany lub w inny sposób, oznacza korzystanie z Witryny i zgodę użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług.

Prawa własności intelektualnej

O ile nie zaznaczono inaczej, cała treść na tej stronie jest własnością Pin Your Footsteps i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej. Witryna jest udostępniana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Nie możesz korzystać z Witryny lub materiałów dostępnych w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub nie został przez nas autoryzowany. Mówiąc dokładniej, nie możesz modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, publikować, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub na jakimkolwiek nośniku (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) żadnych materiałów ze Strony bez uprzedniego pozwolenia.

Publikując lub przesyłając jakiekolwiek materiały (w tym między innymi komentarze, wpisy na blogach, posty na Facebooku, zdjęcia i filmy) do nas za pośrednictwem Strony, grup internetowych, serwisów społecznościowych lub do któregokolwiek z naszych autorów za pośrednictwem poczty elektronicznej, tekstu lub w inny sposób, oświadczasz: że jesteś właścicielem materiału lub publikujesz/przekazujesz go za wyraźną zgodą właściciela materiału; oraz że masz osiemnaście lat lub więcej. Ponadto, przesyłając, wysyłając e-mailem, wysyłając SMS-a lub dostarczając lub publikując jakiekolwiek materiały, udzielasz nam oraz każdemu upoważnionemu przez nas, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego, prawa do ich używania, kopiowania, modyfikowania, rozprzestrzeniania. Powyższa dotacja obejmuje prawo do korzystania z wszelkich praw własności do takich postów lub zgłoszeń, w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub praw patentowych. Ponadto, w związku z korzystaniem z takich praw, przyznajesz nam i każdemu upoważnionemu przez nas prawo do zidentyfikowania Cię jako autora wszelkich Twoich postów według imienia, adresu e-mail lub nazwy ekranowej, jeśli uznamy to za stosowne.

Ograniczenia łączenia i kadrowania

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Jednakże nie możesz, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać w ramkach lub linkach żadnej zawartości Witryny ani włączać do innej witryny lub innej usługi jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej.

Prywatność

Korzystanie z witryny podlega również polityce prywatności firmy. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również reguluje Witrynę i informuje użytkowników o naszych praktykach gromadzenia danych. Twoja zgoda na Politykę prywatności zostaje niniejszym włączona do niniejszych warunków użytkowania.

Dokładność informacji

Chociaż dołożymy starań, aby wszystkie informacje w Witrynie były dokładne, nie możemy zagwarantować, że pozostaną aktualne przez cały czas. Witryna zawiera dużą ilość danych, a przy śledzeniu zmian mogą wystąpić błędy, takie jak między innymi zmiany dat i godzin wydarzeń, informacji o restauracji, cen, kursów walut, zakwaterowania lub innych informacji dotyczących podróży.

Część tej witryny zawiera materiały przesłane do stron trzecich przez osoby trzecie. Strony trzecie są odpowiedzialne za zapewnienie, że materiały przedstawione w celu umieszczenia na tej stronie są zgodne z prawem krajowym i odpowiednimi przepisami zagranicznymi.

Nie możemy zagwarantować dokładności lub niezawodności tego materiału i niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niedokładności w materiale lub za jakąkolwiek błędną interpretację, utratę, rozczarowanie, zaniedbanie lub szkody spowodowane przez poleganie na jakimkolwiek materiale zawartym na Witrynie.