Upgrade English School: Certyfikaty

Teaching English Online

Moje certyfikaty:

ITTT International TEFL and TESOL Training – 120 godzin – Nauczanie języka angielskiego jako obcego

ITTT International TEFL and TESOL Training – 50 godzin – Nauczanie Business English

ITTT International TEFL and TESOL Training – 50 godzin – Nauczanie młodych uczniów

Na życzenie mogę podać numer certyfikatu do weryfikacji online: LINK.